Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/569
Title: Методика развития профессионального тезауруса у студентов технических вузов на основе рецептивных видов речевой деятельности.
Authors: Пастухова, С. Е.
Keywords: рецептивні види мовленнєвої діяльності
професійний тезаурус
лексична компетенція
Issue Date: 30-Mar-2012
Publisher: Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Abstract: У статті представлено наявні підходи до вирішення проблеми розвитку іншомовного професійного тезаурусу в студентів технічних вузів; запропоновано класифікацію спрямованих на лексику вправ, що враховують комунікативно-пізнавальні потреби й інтереси студентів; виявлено основні прийоми роботи над професійною лексикою.
Description: Пастухова С.Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики романо-германських мов Севастопольського національного технічного університету.
URI: http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/569
ISSN: 1817-3756
Appears in Collections:Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pastuhova_ua.pdf320,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.