Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/514
Title: Експериментально-педагогічні ідеї І. Сікорського.
Authors: Пєтухова, І. О.
Keywords: працездатність, утомлюваність, розумова діяльність, методи діагностики, вікова періодизація
Issue Date: 30-Mar-2012
Publisher: Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Abstract: У статті на основі аналізу психолого-педагогічної спадщини І. Сікорського розкрито основні погляди педагога на проблеми дослідження дитячої особистості. Автором виділено провідні положення вченого, які він уважав найбільш впливовими та вагомими в процесі диференціації дитячої психіки. Також подано загальну характеристику поглядів І. Сікорського на причини відхилень розумового розвитку.
Description: Пєтухова І.О., доцент кафедри психології та соціології Національного університету державної податкової служби України.
URI: http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/514
ISSN: 1817-3756
Appears in Collections:Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petuhova_ua.pdf452,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.