Поиск


Текущие фильтры:
Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 1-10 из 12.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
12-Дек-2013Методичні рекомендації до виконання дипломної магістерської роботи зі спеціальності „Туризмознавство (туристична діяльність)”. - 2013.Дітковська, С. О.; Кобзов, С. М.; Мальцева Л. В.; Мельникова О. А.
13-Дек-2013Матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні : метод. реком. до вик. лаб. робіт для студ. напряму підготовки «Професійна освіта» профілів підготовки «Транспорт» та «Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства» усіх форм навчання. - 2013.Козуб, Ю. Г.; Рощупкін, С. В.; Калайдо, О. В.
13-Дек-2013Дипломне проектування : навч. посіб. для студ. спец. «Професійна освіта» напрямку підготовки «Транспорт» всіх форм навчання. - 2013.Козуб, Ю. Г.; Калайдо, О. В.; Ковальов, М. В.
11-Дек-2013Експертиза товарів (продовольчі товари) : метод. реком. до вик. лаб. робіт з дисц. «Експертиза товарів» для студ. проф. спрямування 8.030510.01 та 7.030510.01 «Товарознавство і комерційна діяльність» всіх форм навчання. - 2013.-
12-Дек-2013Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів V курсу денної й заочної форм навчання зі спеціальності „Туризмознавство (туристична діяльність)”. - 2013.Дітковська ., С. О; Кобзова, C. М; Мальцева, Л. В; Мельникова, О. А.
12-Дек-2013Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» освітнього рівня «бакалавр» професійного спрямування 6.030510.01 «Товарознавство та комерційна діяльність». - 2013.Домніченко, Р. Г.; Сєногонова, Л. І.; Бідаш, В. І.
16-Дек-2013Екологічний туризм : навч. посіб. - 2013.Сорокіна, Г. О.
13-Дек-2013Дитячий туризм : навч.-метод. посіб. - 2013.Мальцева, Л. В.; Сорокіна, Г. О.
13-Дек-2013Теорія механізмів і машин : метод. рек. до вик. лаб. робіт для студ. напряму підготовки «Професійна освіта» профілів підготовки «Транспорт» та «Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства» всіх форм навчання. - 2013.Возний, Б. В.; Калайдо, О. В.; Ковальов, М. В.
18-Дек-2013Актуальні проблеми харчової промисловості та ресторанного господарства. Сучасні питання підготовки кадрів : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (24 – 25 квітня 2013 року, м. Луганськ).-