Учебно-методические издания Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 22
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
7-Фев-2017Організація індивідуального навчання учнів з порушеннями психофізичного розвитку : метод. рекомендації для організації індівідуального навчання учнів з особливими освітніми потребами. - 2010.Коваленко, В. Є.
13-Дек-2016Щоденник з діагностико-корекційної практики в корекційно-реабілітаційних закладах. - 2012.Хлопоніна, Н. Є.
9-Дек-2016Психологія дітей із затримкою психічного розвитку. - 2011.Ужченко, І. Ю.
8-Дек-2016Теоретичні й практичні основи моделювання педагогічного процесу. - 2010.Сущенко, О. Г.
8-Дек-2016Основи землезнавства та краєзнавства. - 2010.Кисельова, О. О.
8-Дек-2016Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки неповнолітніх. - 2010.Золотова, Г. Д.
16-Ноя-2015Теоретико-методичні засади професійної етики соціального педагога : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2014.Харченко С. Я.; Краснова Н. П.; Харченко Л. П.
2-Ноя-2015Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими : навч.-метод. посіб. - 2014.Караман О. Л.
28-Окт-2015Культура професійного спілкування : навч.-метод. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навчання всіх спец. гуманіт. профілю. - 2013.Берестенко О. Г.
2-Апр-2014Теоретико-методичні засади соціально-педагогічної діагностики : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2013.Краснова, Н. П.; Харченко, Л. П.; Юрків, Я. І.; Сьомкіна, І. С.
2-Апр-2014Інноваційні технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями „групи ризику” : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2013.Краснова, Н. П.; Харченко, С. Я.; Юрків, Я. І.
2-Апр-2014Соціально-педагогічне консультування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2012.Харченко, С. Я.; Краснова, Н. П.; Юрків, Я. І.
2-Апр-2014Основи пенітенціарної педагогіки : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2012.Харченко, C. Я.; Караман, О. Л.; Краснова, Н. П.; Третяк, О. С.
2-Апр-2014Етика ділового спілкування : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2012.Краснова, Н. П.; Харченко, С. Я.; Харченко, Л. П.; Юрків, Я. І.
2-Апр-2014Соціально-педагогічне консультування : наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2011.Харченко, С. Я.; Краснова, Н. П.; Юрків, Я. І.
2-Апр-2014Соціально-педагогічна діагностика : наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2011.Краснова, Н. П.; Харченко, Л. П.; Юрків, Я. І.; Сьомкіна, І. С.
2-Апр-2014Соціальна педагогіка: технологічний аспект : наук.-метод. посіб. : у 2 ч. - Ч. 2. - 2010.Харченко, С. Я.; Краснова, Н. П.; Харченко, Л. П.
2-Апр-2014Соціальна педагогіка: технологічний аспект : наук.-метод. посіб. : у 2 ч. - Ч. 1. - 2010.Харченко, С. Я.; Краснова, Н. П.; Харченко, Л. П.
2-Апр-2014Соціально-педагогічна та соціальна робота з різними категоріями клієнтів : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2010.Краснова, Н. П.; Харченко, Л. П.; Пігіда, В. М.; Юрків, Я. І.
2-Апр-2014Соціалізація особистості : навч-метод. посіб. до семінарських занять і самост. роботи для студ. спец. „Соціальна робота”. - 2010.Краснова, Н. П.; Харченко, Л. П.; Пігіда, В. М.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 22