2009 : [26] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 26
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2016-09-05Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у позанавчальній діяльності університету. - 2009.Шехавцова С. О.
2016-09-05Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично- виконавської діяльності. - 2009.Плохотнюк О. С.
2016-09-05Формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін. - 2009.Берьозкіна І. А.
2016-09-05Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами імітаційно-рольового моделювання. - 2009.Бабаян О. О.
2016-09-05Формування просоціальних особистісних смислів студентської молоді у позанавчальній діяльності. - 2009.Грищенко Н. А.
2016-08-31Теоретико-методичні основи формування екологічного світогляду майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах. - 2009.Совгіра С. В.
2016-08-31Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України. - 2009.Діденко О. В.
2016-08-30Соціально-педагогічний патронаж сімей з розумово відсталими дітьми. - 2009.Юрків Я. І.
2016-08-30Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп ризику в центрах соціальних служб для cім’ї, дітей та молоді. - 2009.Николаєва В. І.
2016-08-30Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп. - 2009.Лях Т. Л.
2016-08-30Розвиток релігійної освіти у середніх школах Великої Британії. - 2009.Погромська Г. І.
2016-08-29Розвиток народної освіти у Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття. - 2009.Білецький О. А.
2016-08-29Розвиток засобів наукової комунікації як складової педагогічної науки в Україні (середина XX століття – початок XXI століття). - 2009.Хміль Н. А.
2016-08-29Реформування системи вищої освіти Великобританії в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. - 2009.Саргсян А. Л.
2016-08-29Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до менеджменту в соціальній роботі. - 2009.Дєдов Є. Г.
2016-08-29Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю у вищих навчальних закладах Швеції. - 2009.Кулікова А. Є.
2016-08-29Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшокласницями. - 2009.Батіщева М. Р.
2016-08-26Педагогічні умови соціальної адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів. - 2009.Клочан Ю. В.
2016-08-26Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх. - 2009.Кальченко Л. В.
2016-08-26Педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університет. - 2009.Жевакіна Н. В.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 26

Просмотр

По дате публикации
Все файлы