Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/3937
Title: Проблема спадкоємності шкільної і вищої освіти при вивченні елементарної геометрії. – 2015.
Authors: Жовтан, Л. В.
Keywords: елементарна геометрія
чинники
спіралевидна побудова
рівні засвоєння математичних знань
шари фундирування
спадкоємність
Issue Date: 7-Nov-2018
Abstract: Статтю присвячено питанням організації вивчення елементарної геометрії як розділу елементарної математики у виші. Розкрито його роль в професійному становленні майбутнього вчителя математики. З'ясовано, що успішність вивчення означеної навчальної дисципліни безпосередньо пов'язана з освоєнням шкільного курсу геометрії. Виявлено основні чинники, що впливають на цей процес. Ураховуючи, що означений курс має, з одного боку, розвинути основні змістовні лінії шкільного курсу геометрії, а з іншого – закласти основи методичної підготовки майбутнього вчителя математики, описано модель спіралевидної побудови курсу, основою для побудови якого має стати тісний зв'язок між шкільним курсом геометрії, вищою геометрією та методикою викладання геометрії. Виокремлено чотири рівні (шари фундирування) засвоєння математичних знань у курсі елементарної геометрії, описано зв'язки між ними. Доведено, що спадкоємність між шкільною і вишівською математичною і методичною освітою повинна бути покладена в основу побудови означеного курсу, забезпечуючи математичну й методичну підготовку майбутнього вчителя математики.
URI: http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/3937
Appears in Collections:Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
528-18_s.pdf371,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.