Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/2807
Title: Питання і завдання до самостійної роботи студентів з неорганічної хімії. Частина 2. Методичні вказівки для спеціальностей "Хімія" та "Біохімія". - 2008.
Authors: Хрустальова Н. М.
Медведева Т. Є.
Клокол Г. В.
Issue Date: 1-Feb-2016
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на надання допомоги студентам в організації самостійної роботи при підготовці до лабораторних занять з неорганічної хімії. Дані вказівки містять питання до теоретичної' підготовки, завдання для самоконтролю та індивідуальні завданая; які дозволяють студентам оцінити ступінь засвоєння матеріалу теми, перелік дослідів лабораторного практикуму, а також список рекомендованої літератури.
URI: http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/2807
Appears in Collections:Учебно-методические издания

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mr2.pdf2,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.