Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1728
Title: Анатомія людини: тестові завдання : навч посіб. для студ. ІІІ к. спец. «Біологія». - 2013.
Authors: Виноградов, О. О.
Keywords: тестові завдання
Issue Date: 12-Dec-2013
Abstract: Навчальний посібник містить тестові завдання для самостійної підготовки студентів ІІІ курсу спеціальності «Біологія» з дисципліни «Анатомія людини». Тестові завдання, що представлено у посібнику систематизовано на п’ять розділів: «Загальна анатомія», «Опорно-руховий апарат», «Спланхнологія й залози внутрішньої секреції», «Серцево-судинна система» та «Нервова система і органи чуття». Наприкінці посібника наведено відповіді на тестові завдання, список літератури, що була використана при складанні тестів, та критерії оцінювання.
Description: Виноградов, О. О. Анатомія людини: тестові завдання : навч. посіб. для студ. 3-го курсу спец. "Біологія" / О. О. Виноградов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 151 с.
URI: http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1728
Appears in Collections:Учебно-методические издания

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vynogradov.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.