Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 3583 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-04-24Комп’ютерні навчальні продукти як засіб для оптимізації навчання вищої математики.Жовтан, Л. В.
2012-04-24Теорія і методика спортивного тренування : метод. рек. для студ. 3 курсу спец. „Олімпійський та професійний спорт”. - 2011.Саєнко, В. Г.
2012-04-24Особливості організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи.Жовтан, Л. В.
2012-04-24Дослідження й діагностика навчальних можливостей учнів.Жовтан, Л. В.
2012-04-24Викладач вишу як один з учасників освітнього процесу в рамках теорії конструктивізму.Жовтан, Л. В.
2012-04-24Професійно-творчий портрет викладача вищої школи з позицій науковців і студентів.Жовтан, Л. В.
2012-04-24Діагностика навчальних можливостей учнів засобами тестування.Жовтан, Л. В.
2012-04-28Дидактические и лингвометодические аспекты современного речеведения.Ковалёв, В. И.
2012-10-02Проблема формування полідискурсивності в освітньому просторі сучасного університету.Ігнатович, О. Г.
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 10 (245) : Педагогічні науки: Мистецька освіта : освіта, історія, теорія. - 2012.-
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 15 (250), ч. 3 : Педагогічні науки. - 2012.-
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 3 (238), ч. 1 : Філологічні науки. - 2012.-
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 3 (238), ч. 3 : Філологічні науки. - 2012.-
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 18 (253) : Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - 2012.-
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 19 (254), ч. 3 : Педагогічні науки. - 2012.-
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 5 (240), ч. 1 : Педагогічні науки. - 2012.-
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 4 (239), ч. 1 : Педагогічні науки. - 2012.-
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 5 (240), ч. 2 : Педагогічні науки. - 2012.-
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 12 (247) : Філологічні науки. - 2012.-
2012-12-10Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 2 (237) : Соціологічні науки. - 2012.-